Serveis i Productes


Estudis del Medi Natural

Estudis del Medi Natural

El coneixement del medi natural és essencial a l’hora de planificar el territori, i les futures implantacions sobre el mateix. En aquests anys, Traça, Estudi de Serveis Ambientals, ha participat en diverses jornades de seguiment de fauna, i ha elaborat diversos estudis de connectivitat ecològica, paisatgística i social, que poden ajudar a protegir diferents espais d’un territori identificant zones prioritàries de no creixement, així com proposar mesures de permeabilització de les infraestructures lineals presents i futures.

  • Estudis de connectivitat social, ecològica i paisatgística entre espais lliures.
  • Estudis d’Impacte Ambiental de Plans i Projectes.
  • Estudis del medi natural.
  • Desenvolupament de programes de vigilància ambiental, seguiment i aplicació d’indicadors.
  • Assessorament en el Contracte Global d’Explotació i projectes de custòdia del territori,
    per empreses agroramaderes.
  • Projectes d’ús i gestió d’espais naturals i intervenció en el medi.


Experiència

Disseny web i fotografia: Estudi FGH.net