Serveis i Productes


Medi Ambient en l'àmbit empresarial

Medi Ambient en l'àmbit empresarial

Des de Traça, Estudi de Serveis Ambientals, també com a empresa, volem ajudar a les empreses a adaptar-se als canvis i a les adaptacions continues que ha de fer qualsevol empresa i a les noves demandes de la societat per tal d’adaptar-se a les necessitats dels consumidors i de les administracions.

En el marc de la nostra societat, les empreses han de considerar la gestió ambiental i/o sostenible com una oportunitat de reduir els seus consums de matèries primeres, aigua, energia, etc. alhora que disminueixen els seus costos, augmenten la seva competitivitat, milloren la seva imatge i compleixen amb la normativa actual.

  • Projectes de llicències ambientals d’activitats
  • Memòries de sostenibilitat de les empreses
  • Distintius de qualitat ambiental. Assessorament pel compliment dels criteris de qualitat ambiental establerts, així com els tràmits per la seva obtenció
  • Diagnosi Ambiental d'Oportunitats de Minimització (DAOM)
  • Auditories Energètiques
  • Estudis d’Impacte Ambiental
  • Peritatges Ambientals


Experiència

Disseny web i fotografia: Estudi FGH.net