Estudis en l’entorn socioeconòmic, ambiental, paisatgístic i de mobilitat del Modificació puntual del PGOU. Metalogènia. Premià de Mar

Font:OUA-Gamma
Client: OUA-Gamma
Lloc: Premià de Mar
Data: 2022-04-01

L’entrada sud de Premià de Mar per la carretera N-II, es modifica a partir de la Modificació puntual en l’àmbit Triginer-Metalogènia, amb aquesta modificació es propicia el canvi d’un sector industrial en desús a un nou sector residencia que serà la nova imatge de Premià en aquest punt del terme municipal.

Hem pogut col·laborar en aquest projecte , gràcies a la confiança de l’equip d’arquitecte, el qual ens han encomanat la tasca de treballar amb ells, en l’Informe Ambiental, la Memòria Social, l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. Un servei intregral a l’entorn del projecte urbanístic.