Què pot oferir TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals?

L’equip de professionals que integra Traça, Estudi de Serveis Ambientals, l’experiència acumulada i els nostres recursos personals i logístics, ens permet treballar en diferents àmbits del medi ambient.
Concretament, les nostres àrees d’actuació són les següents:Avaluació Ambiental del Planejament
Avaluació Ambiental del Planejament

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals pot oferir a tots els professionals (Arquitectes, Enginyers, etc.), administracions públiques i particulars, la realització de la documentació ambiental necessària per poder complir amb l’actual normativa d’avaluació ambiental en matèria d’urbanisme, paisatge i mobilitat.

Sostenibilitat Municipal
Sostenibilitat Municipal

La gestió municipal en el camp del medi ambient és un àmbit que evoluciona constantment, i que avarca molts camps de treball (sostenibilitat, residus, energia, mobilitat, urbanisme, participació ciutadana, educació, etc.) cal que, paulatinament, els municipis vagin introduint en la seva activitat els temes d’actualitat ambiental.

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, pot ajudar als municipis a fer aquest camí i facilitar la feina en el camp del medi ambient als Ajuntaments, assessorant-los, realitzant projectes concrets, etc.

Medi Ambient en l'àmbit empresarial
Medi Ambient en l'àmbit empresarial

En els darrers anys la normativa ambiental en vers les empeses s’ha incrementat i evolucionat, igualment la demanda de la població és que tota la societat, inclús les seves empreses, indústries, comerços, activitats agràries, etc. tendeixin cap al respecte a l’entorn i el medi ambient. Des de TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, també com a empresa, volem ajudar a les empreses a adaptar-se als canvis i a les adaptacions continues que ha de fer qualsevol empresa i a les noves demandes de la societat per tal d’adaptar-se a les necessitats dels consumidors i de les administracions.

Estudis del Medi Natural
Estudis del Medi Natural

El coneixement del medi natural és essencial a l’hora de planificar el territori, i les futures implantacions sobre el mateix. En aquests anys, TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, ha participat en diverses jornades de seguiment de fauna, i ha elaborat diversos estudis de connectivitat ecològica, paisatgística i social, que poden ajudar a protegir diferents espais d’un territori identificant zones prioritàries de no creixement, així com proposar mesures de permeabilització de les infraestructures lineals presents i futures.

Eficiència Energètica i Energies Renovables
Educació i Comunicació Ambiental

Assolir un model energètic equilibrat és un dels reptes més importants en la societat actual. El model actual de creixement del desenvolupament que ha predominat a la nostra societat, que es basa en el consum d’energia creixent, no es pot mantenir indefinidament. L’esgotament dels combustibles fòssils, el seu encariment i l’impacte ambiental que hi provoquen obliguen a fer un canvi de rumb vers un model energètic tenint en compte el desenvolupament sostenible.

Disseny web i fotografia: Estudi FGH.net