Nosotros

Traça, Estudi de Serveis Ambientals, és una consultoria ambiental nascuda amb l’objectiu de donar servei a les necessitats que sorgeixen en el camp del medi ambient.

Fent-ho des d’una òptica sostenible, realitzant una tasca acurada, professional i innovadora gràcies a l’equip de professionals de Traça i a un ampli grup de col·laboradors/es.
Aquestes definicions s’escauen amb la forma de treballar de Traça. Idear plans, camins a seguir per tal d’avançar en el camp del medi ambient.

Tenir l’habilitat de donar solucions reals, viables i coherents. Teninr la capacitat de deixar senyal per allà on es passa. Treballant en àmbits diversos i des del coneixement profund de cada territori i les seves especificitats.

Aquesta és la filosofia que volem inculcar en els projectes en els quals participem.

Camí a seguir, pla, mitjà, ideat o assenyalat a algú per a fer quelcom, per acomplir un fi

La Enciclopèdia Catalana define Traça

Habilitat a fer quelcom

La Enciclopèdia Catalana define Traça

Senyal que deixa una cosa per allà on ha passat

La Enciclopèdia Catalana define Traça

Quantitat molt petita d’un constituent

La Enciclopèdia Catalana define Traça

Enric de Bargas
Soci fundador

Des de l’Any 2005, Soci fundador de TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, des de l’empresa intentem oferir solucions reals, viables i coherents als conflictes ambientals que ens trobem en la societat actual.

Entre els anys 2018 i 2021 tècnic ambiental a l’Institut català del Sòl (INCASOL).

Carles E. Casabona Ferré
Soci fundador

Soci fundador de TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, des de l’Any 2005.

Consultor ambiental que intenta oferir solucions reals, viables i coherents als conflictes ambientals que ens trobem en la societat actual.