Nosaltres

Traça, Estudi de Serveis Ambientals, és una consultoria ambiental nascuda amb l’objectiu de donar servei a les necessitats que sorgeixen en el camp del medi ambient.

Treballem des d’una òptica sostenible, realitzant una tasca acurada, professional i innovadora gràcies a l’equip de professionals de Traça i a un ampli grup de col·laboradors/es.

Les següents definicions s’escauen amb la forma de treballar de Traça:

  • Idear plans, camins a seguir per tal d’avançar en el camp del medi ambient.
  • Tenir l’habilitat de donar solucions reals, viables i coherents.
  • Tenir la capacitat de deixar senyal per allà on es passa.
  • Treballant en àmbits diversos i des del coneixement profund de cada territori i les seves especificitats.

Aquesta és la filosofia que volem inculcar en els projectes en els quals participem.

Camí a seguir, pla, mitjà, ideat o assenyalat a algú per a fer quelcom, per acomplir un fi

L'Enciclopèdia Catalana defineix Traça

Habilitat a fer quelcom

L'Enciclopèdia Catalana defineix Traça

Senyal que deixa una cosa per allà on ha passat

L'Enciclopèdia Catalana defineix Traça

Quantitat molt petita d’un constituent

L'Enciclopèdia Catalana defineix Traça

Enric de Bargas
Soci fundador

Des de l’Any 2005, Soci fundador de TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals.

 

Carles E. Casabona Ferré
Soci fundador

Soci fundador de TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, des de l’Any 2005.