Estudi d’impacte i integració paisatgística. Instal·lació fotovoltaica de 66kw sobre naus ramaderes. Sant Jordi Desvalls

Client:
Lloc: Sant jordi Desvalls
Data: 2010-02-01