Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar i aparcaments associat a una explotació ramadera. Llofriu. Palafrugell

Client:
Lloc: LLofriu
Data: 2008-02-01