Estudi d’Impacte i Integració paisatgística. Projecte de deixalleria rural a Rocallaura. Vallbona de les Monges

Client: Consell Comarcal de l'Urgell
Lloc: Rocallaura. Vallbona de les Monges
Data: 2012-11-01