Estudis en l’entorn socioeconòmic, Ambiental i de mobilitat del Modificació puntual del PGOU. PE4 Can Barnades, PE6 C/ Joan Roig, i entorns del  Pg del Bellresguard. El Masnou

Client: OUA, Arquitectura i Urbanisme.
Lloc: El Masnou
Data: 2021-07-01