Estudis Ambiental i de Paisatge del Pla Especial Roc Falcon. Cavalleria Alta. Odèn

Client: OUA, Arquitectura i Urbanisme.
Lloc: Odèn
Data: 2020-11-02

El Pla Especial pretén legalitzar les instal·lacions actuals del centre de reproducció d’aus rapinyaires i preveure les instal·lacions del centre en el futur.

El pla Especial està sotmès al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària  i també es realitza l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística.

A més per tal de donar resposta als informes de les administracions, es realitza un estudi per determinar les mesures compensatòries del desenvolupament del centre en vers la connectivitat ecològica a l’entorn del Pla Especial.