Estudis en l’entorn socioeconòmic i de mobilitat del POUM La Pobla de Lillet

Client: Ajuntament de La Pobla de Lillet. Clara Roig. Diputació de Barcelona
Lloc: la Pobla de Lillet
Data: 2020-03-01

La revisió del planejament general vigent al municipi de la Pobla de Lillet, pretén reconduir el procés de desenvolupament urbanístic del municipi, a partir de l’anàlisi i valoració del resultat que el planejament general dels any 88 ha tingut. En aquest sentit, acompanyem el procés de revisió del POUM en la vessant socioambiental, redactant la Memòria Social, on es detecten les necessitats d’habitatge Públic a partir de les projeccions de població i l’anàlisi de les necessitats socioeconòmiques de la població. Des de la vessant de la Mobilitat redactant l’Estudi de l’Avaluació de la Mobilitat Generada.