Vigilància Ambiental. Construcció d’un dipòsit regulador d’aigua a Girona.

Client: Aigües de Girona
Lloc: Girona
Data: 2010-10-01