Estudis Ambientals, de mobilitat i del paisatge de l’Autòdrom Terramar. Sant Pere de Ribes

Client: OUA, Arquitectura i Urbanisme. Terramar 1923 S.L.
Lloc: Sant Pere de Ribes
Data: 2020-04-01

A partir d’una Modificació Puntual del POUM de Sant Pere de Ribes i un Pla d’Actuació Específica en Sòl No Urbanitzable, a l’entorn de l’antic circuit automobilístic de l’Autòdrom de Terramar, actualment en desús. Es pretén la implantació d’un centre d’esdeveniments d’activitat esportiva, cultural i de lleure.

Des de TRAÇA, hem col·laborat des de l’any 2016, fins l’actualitat, amb l’equip d’arquitectes, enginyers i els promotors, realitzant un ampli estudi de l’espai i el territori per tal de minimitzar l’impacte ambiental del projecte, integrar-lo en el paisatge i preservar els valors connectors, biològics i ambientals que li són propis i singulars.

D’aquest projecte en destaca el fet de que limita amb la Riera de Ribes, espai protegit (Xarxa Natura 2000) i principal connector ecològic i paisatgístic en l’àmbit territorial, pel que el projecte ha tingut especial cura de no afectar aquest espai, delimitant un espai de vora de tot l’àmbit que permet dur a terme una adequada transició entre l’espai transformat i l’espai natural.

Que hem fet? Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària, Estudi d’impacte i Integració Paisatgística, Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, Projecte de restauració de l’Habitat de Ribera, Avaluació Ambiental del Projecte exterior d’urbanització, assessorament continuat en temes ambientals.