Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada. Pla Especial urbanístic per l’ampliació del mas Can Buch. Sant Aniol de Finestres

Client: Bangolo
Lloc: Sant Aniol de Finestres
Data: 2023-03-01

El Pla especial urbanístic per l’ampliació del mas Can Buch, preveu ampliar l’oferta actual de l’hotel amb més dormitoris i serveis, tot seguint la filosofia d’actuació, instaurada en la resta d’instal·lacions, basada en mantenir i potenciar la personalitat de les construccions i l’entorn existent, tant en allò construït com en la superfície exterior intervinguda. Així aconseguir un conjunt harmoniós, vinculat amb l’entorn, funcional, i respectuós amb el medi.

Com a complex hoteler i segons la llei 21/2013, d’Avaluació Ambiental, les noves construccions i ampliacions d’aquests si es localitzen fora de zones urbanes, s’han de sotmetre com a mínim a una Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada