Estudi d’Impacte Ambiental. Projecte de rehabilitació i ampliació de la masia mas Solà. El Montmell

Client: Oliver Segura Arquitectura
Lloc: El Montmell
Data: 2023-05-01

El projecte de rehabilitació integral i ampliació té com a únic objectiu la recuperació de la masia convertint-la
en un petit hotel rural i celler de vi, vinculat a la futura explotació.

S’elabora l’Estudi d’Impacte Ambiental (avaluació ambiental ordinària) i així  obtenir la Declaració d’Impacte Ambiental, per part de l’òrgan ambiental corresponent, del Projecte de rehabilitació integral i ampliació de la Masia Mas Solà, en el terme municipal del Montmell, a la comarca del Baix Penedès,
per destinar-la a hotel rural i bodega.

En curs