Estudi d’Impacte i Integració paisatgística i Document Ambiental Projecte Ampliació de la Deixalleria Municipal. Montornès del Vallès

Client: PROJECTES URBANS Arquitectura i territori
Lloc: Montornès del Vallès
Data: 2022-09-01