Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. Projecte d’un col·lector residual industrial i retorns d’aigües regenerades. Santa Margarida de Montbui, Igualada

Client: INCASOL
Lloc: santa margarida de Montbui
Data: 2022-12-01

l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística pretén analitzar el paisatge de l’àmbit del projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorn d’aigües regenerades entre el polígon Plans de la Tossa i el col·lector industrial d’igualada – IDR (Anoia), amb l’objectiu d’aconseguir la màxima integració paisatgística d’aquest projecte, tot mantenint aquells elements de major interès ambiental i paisatgístic.

En el cas del projecte de col·lector es destaquen elements d’interès local com són els murs de pedra seca, les oliveres que limiten les terrasses agrícoles, el pas del col·lector per el riu Anoia.